เงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายการคืน และแลกเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่สามารถรับคืน และรับแลกเปลี่ยนได้

   1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สินค้ามีตำหนิ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
   2. ทางบริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือรุ่นไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อสินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างจากคำอธิบายที่บริษัทระบุไว้ในรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย
   3. โดยทางบริษัทจะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่

สินค้าที่จะถูกปฏิเสธการรับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนในกรณีดังต่อไปนี้

   1. บริษัทไม่รับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนสินค้าหากลูกค้ากรอกข้อมูลการรับคืน และแลกเปลี่ยนสินค้าไม่สมบูรณ์
   2. บริษัทไม่รับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าหมดอายุรับประกัน
   3. บริษัทไม่รับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่เหมือนเดิม หรือเกิดความชำรุดเสียหายจากลูกค้า
   4. บริษัทไม่รับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนประกันสินค้า หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
   5. บริษัทไม่รับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าลดราคา หรือลดล้างสต็อก ที่มีการแจ้งก่อนซื้อ
   6. บริษัทไม่รับคืน หรือรับแลกเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าทำอุปกรณ์ที่มาพร้อมทีวีศูนย์หาย เช่นรีโมท อุปกรณ์เชื่อมต่อ ขาตั้งทีวี กล่องใส่ทีวี และลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

6.1 รีโมท ราคา 600 บาท

6.2 ขาตั้งติดผนัง ราคา 500 บาท

6.3 ขาตั้งทีวี ราคา 300 บาท

6.4 สายเชื่อมต่อต่างๆ ราคา 300 บาท

6.5 กล่องรับสัญญาณดิจิตอล ราคา 500 บาท

6.6 กล่องใส่ทีวี ราคา 100 บาท

6.7 คู่มือการใช้งาน ราคา 50 บาท

6.8 ใบรับประกันสินค้า ราคา 50 บาท

6.9 ตัวแปลงไฟ (Power adaptor) ราคา 700 บาท

** ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า**

 

การยื่นคำร้องในการคืน และแลกเปลี่ยนสินค้า มีดังนี้

   1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
   2. หลังจาก 7 วันขึ้นไป หากสินค้าเกิดปัญหาลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบสินค้า และดำเนินการตามขั้นตอนการรับคืน และแลกเปลี่ยนสินค้า ได้ที่เบอร์โทร 02-2481615 หรือส่งคำร้องได้ที่อีเมลล์ servicethailand@gmail.com

 

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ในกรณีที่ระบบในตัวเครื่องมีปัญหา ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าและดูแลค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

ในกรณีที่ตัวเครื่องเกิดความเสียหายจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง

 

การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะไม่ได้รับเงินคืนหลังจากบริษัทในทุกกรณี แต่จะส่งสินค้าทดแทนไปยังผู้ซื้อ โดยใช้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว