เงื่อนไขรับประกัน

สินค้าสกายเวิร์ทรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า

1. เสียหายจากอุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกวิธี ได้รับการดัดแปลงซ่อมแซมจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทสกายเวิร์ท

 

2. ความผันผวนในแรงดันไฟฟ้า ดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับท้องถื่นเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยหรือทางเทคนิคอื่นๆ

 

3. หน้าจอแตก ร้าว โดนน้ำ โดนความชื้น หรือเป็นสนิม อแดปเตอร์ รีโมท หรือความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง

เงื่อนไขและนโยบายอื่นๆ

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลประกันสินค้า